Voor baby ’s en peuters die:

 • Veel huilen
 • Slecht slapen
 • Moeilijk eten/drinken
 • Opvallend gedrag laten zien (bijvoorbeeld onrustig. driftig, prikkelbaar, teruggetrokken, claimend)
 • Nare ervaringen hebben opgedaan rondom de geboorte of in de baby/peutertijd (trauma)
 • Zich anders lijken te ontwikkelen dan leeftijdsgenootjes

     Voor ouders van baby ’s en peuters die:

 • Zorgen en vragen hebben over de opvoeding en ontwikkeling van hun kind
 • Moeilijkheden ervaren in de relatie met hun kind
 • Moeite hebben te genieten van het ouderschap door stress, vermoeidheid, somberheid of angst  
 • Nare ervaringen hebben opgedaan rondom de zwangerschap/geboorte, verlieservaring
 • Graag bewust en vanuit verbinding willen opvoeden, maar zich afvragen hoe            

     Voor aanstaande ouders die:

 • Zorgen en vragen hebben over het aanstaande ouderschap
 • Bovenmatig op zien tegen de geboorte
 • Stress, angstige of sombere gevoelens ervaren tijdens de zwangerschap
 • Nare ervaringen hebben opgedaan tijdens de zwangerschap, verlieservaring
 • Zich zorgen maken over de verbinding die ze voelen met hun baby

Werkwijze

Je kunt via de website, mijn mailadres of telefonisch contact met me opnemen om je aan te melden. Ik maak dan een afspraak met je voor een vrijblijvende telefonische kennismaking. We bespreken wat je vragen of zorgen zijn en wat ik voor jou en je kind zou kunnen betekenen. Als mijn aanbod past bij wat je nodig hebt, plannen we een intakegesprek waarvoor je samen met je kind naar de praktijk komt.

Tijdens het intakegesprek krijg je alle ruimte om te vertellen welke zorgen en vragen er zijn en welke omstandigheden daarbij een rol zouden kunnen spelen. Samen kijken we wat jullie nodig hebben en maken we een plan van aanpak. Er kan daarbij gebruik worden gemaakt van verschillende behandelmethoden waar ik je uitleg over zal geven. We bespreken samen welke methoden het beste bij jullie passen.

Ik werk vanuit de Infant Mental Health-visie (IMH) waarbij de ouder-kindrelatie centraal staat. De verbinding aan gaan met jezelf, je kind en belangrijke anderen om jullie heen vormt het uitgangspunt voor behandeling. Je komt daarom bijna altijd samen met je kind naar de praktijk. We zullen niet alleen praten, maar ook op de grond spelen. Soms is het nodig dat je als ouder eerst op een andere plek psychologische behandeling krijgt voordat je je met je kind kunt aanmelden bij Ouder & Kind Praktijk Bloesem.

Meer lezen over IMH.

Ouder-kind behandeling

Bij ouder-kind behandeling is de ouder-kindrelatie het uitgangspunt en je komt daarom meestal samen met je kind. Door met je kind te spelen en samen met mij te observeren en te praten over welke signalen je kind geeft en hoe jullie op elkaar reageren, leer je je kind beter begrijpen. Zo komt er weer ruimte voor ontspanning en plezier en kan je weer meer vertrouwen in het ouderschap krijgen.

Traumabehandeling (EMDR)

Traumabehandeling of ouder-kindtraumabehandeling kan worden ingezet als jij of je kind nare ervaringen hebben meegemaakt die gerelateerd zijn aan de zwangerschap, geboorte of vroege kindertijd. Bijvoorbeeld medisch trauma (zoals een traumatische bevalling of ingrijpende medische ingrepen bij je baby of peuter) of emotioneel trauma (zoals nare herinneringen uit het verleden van ouders of huiselijk geweld waar de baby of peuter bij aanwezig was). Ik maak daarbij vaak gebruik van EMDR, wat staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Bij baby ’s en peuters bied ik EMDR met de verhalenmethode (storytelling). Omdat een baby of peuter zelf nog geen woorden kan geven aan het trauma, vertel jij als ouder het verhaal voor je kind. Soms is eerst nog traumabehandeling bij jou zelf nodig om te zorgen dat jij er voor je kind kunt zijn wanneer je het verhaal vertelt.  

Meer lezen over EMDR

Mindful Parenting 

Mindful Parenting zou je kunnen vertalen als aandachtig ouderschap of opvoeden met aandacht. Het helpt je om anders om te gaan met (opvoed)stress door uit de automatische piloot te stappen en meer aanwezig te zijn in het moment. Mindful Parenting helpt je ook om beter voor jezelf te zorgen. En als je beter voor jezelf kunt zorgen en om leert gaan met je eigen emoties, lukt het je ook beter om je te verplaatsten in de emoties van je kind en in wat je kind nodig heeft. Mindful Parenting heeft een positief effect op de kwaliteit van de ouder-kindrelatie. Technieken uit de Mindful Parenting kunnen worden ingezet in ouder-kind behandeling. Je kunt ook een volledige negenweekse training Mindful met je baby of Mindful met je peuter bij mij volgen. Dat kan individueel of in een groep.

Meer lezen over Mindful Parenting.