Behandeling

  • Intakegesprek van 60 minuten: € 140, –
  • Behandelconsult van 60 minuten: € 120,-

 

    Mindful Parenting training

  • 9-weekse groepstraining (max 6 ouders met kindjes): € 620,-
  • 9-weekse individuele training (met kindje en eventuele partner): € 1080,-

 

Tarieven en vergoeding

Bij Ouder & Kind Praktijk Bloesem kan je terecht zonder verwijzing van de huisarts en zonder tussenkomst van de gemeente of zorgverzekeraar. Ik vind het belangrijk om me vrij te voelen en mijn aandacht volledig te kunnen richten op jou en je kindje en op wat jullie nodig hebben. Zonder daarbij energie kwijt te raken aan door de gemeente of zorgverzekeraar vastgestelde kaders en administratieve verplichtingen. Ik heb daarom geen contracten afgesloten met gemeentes of zorgverzekeraars.

Dat betekent voor jou dat je zelf de factuur van de behandelingen betaalt. Maandelijks ontvang je een factuur van het aantal en type behandelingen van die maand.

De tarieven voor een gesprek binnen de Geestelijke Gezondheidszorg zijn vastgesteld door De Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De bovengenoemde tarieven staan voor een gesprek van 60 minuten (OV0012 – Niet-basispakketzorg consult – 60 minuten). Administratietijd is bij dit tarief inbegrepen en wordt niet apart in rekening gebracht. Voor een intakegesprek wordt een hoger tarief gefactureerd dan voor een behandelconsult, omdat diagnostiek meer administratietijd vraagt. De kosten voor mindfulnesstrainingen dienen vooraf in z’n geheel te worden betaald. 

Maak je je zorgen over de betaling, laat me dat dan weten. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing. 

Ben je al onder behandeling bij een GGZ-instelling? In sommige gevallen kan behandeling bij Ouder & Kind Praktijk Bloesem plaatsvinden in onderaannemerschap. Overleg dit met je behandelaar. Je kunt ook zelf met de gemeente overleggen of de kosten kunnen worden vergoed. 

Zorg dat je niet voor verrassingen komt te staan. Houd er rekening mee dat je de kosten voor behandeling zelf moet betalen en geen vergoeding krijgt.

Annuleren

Heb je een afspraak bij Ouder & Kind Praktijk Bloesem en lukt het je niet om te komen? Het is geen probleem je afspraak te verplaatsen. Neem  zo snel mogelijk contact met mij op door me te bellen of een berichtje te sturen via mail of whatsapp. Wanneer een afspraak minder dan 24 uur tevoren wordt afgezegd, zal ik een bedrag van 70 euro in rekening moeten brengen. Dit omdat ik de tijd die ik voor jou gereserveerd had dan niet meer aan iemand kan besteden. Bekijk hier de algemene betalingsvoorwaarden.

Wachttijden

Na een telefonische kennismaking kan je binnen twee weken bij mij terecht voor een eerste gesprek.

Wet- en regelgeving

Beroepscode

Als GZ-psycholoog ben ik geregistreerd in het BIG-register. Ik ben verplicht mij te houden aan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Deze zijn vastgelegd in de Beroepscode voor Psychologen (opgesteld door het NIP). Meer lezen over de beroepscode.

Geheimhouding

In de beroepscode is o.a. vastgelegd dat ik als psycholoog een geheimhoudingsplicht heb. Gegevens van jou of jouw kind zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld. Informatie zal ik alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming delen met derden zoals andere betrokken zorgprofessionals.

Toestemmingsverklaring gescheiden ouders

In de beroepscode staat beschreven dat als ouders gescheiden zijn en beiden wettelijk gezag hebben over een kind dat jonger is dan 16 jaar, de hulpverlening alleen kan starten als beide ouders daarvoor toestemming geven.

Meldcode

Sinds 2019 is het verplicht je als hulpverlener aan de meldcode kindermishandeling te houden wanneer er vermoedens zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze meldcode bestaat uit een stappenplan waarin beschreven staat wat een professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het doel van de meldcode is om de juiste hulp op gang te brengen. Meer lezen over de meldcode.

Rechten en plichten

Bij het aangaan van een psychologische behandeling is er sprake van een wettelijke overeenkomst met rechten en plichten tussen de cliënt en de psycholoog. Deze staan omschreven in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Meer lezen over de WGBO.

Privacy

Ik houd mij in alle gevallen aan de wet- en regelgeving persoonsgegevens zoals beschreven staat in de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Meer lezen over de AVG.

Ouder & Kind Praktijk Bloesem hanteert een privacyverklaring. Lees hier de privacyverklaring.

Klachtenregeling

Ik doe er alles aan om jou en je kindje zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit dan alsjeblieft zo snel mogelijk met me. Ik wil graag met je in gesprek om samen tot een oplossing te komen. Heb je alsnog het gevoel dat we er niet uitkomen? Dan kan je overwegen een klacht in te dienen. Ik ben hiervoor aangesloten bij de klachtenregeling van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Meer informatie over de klachtenprocedure kan je vinden op de website van de LVVP.